ГЕРГАНА СПАСОВА ТИТЮКОВА

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А
Телефон: 032/907 802
e_mail: zam.kmet@maritsa.org
факс: 032/951 934

Дата на раждане: 01.11.1968 г. в гр. Пловдив.
Образование: ЕСПУ „П. К. Яворов”
Квалификация: оператор на машини


Професионален опит:
От 16.08.1988 до 06.06.1989 г. – машинописка в СД „Изграждане на селищните системи” гр. Пловдив
От 07.06.1989 до 31.08.1989 г. – детски учител в ЦДГ „Елица” с. Бенковски
От 21.09.1989 до 16.07.1995 г. – технически изпълнител във фирма „Геодезия” АД гр. Пловдив
От 19.07.1995 до 30.06.1999 г. – работи в РВК „Тракия” гр. Пловдив
От 02.11.1999 до 08.11.2011 г. – кмет на с. Бенковски
От 11.11.2011 до настоящия момент – заместник-кмет на Община „Марица”

Член на Постоянната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие.

Омъжена, с две деца.