Обшина Марица

Кметство Бенковски

Иванка ПачеваКмет

Пощенски код:4201

Село Бенковски се намира в Горнотракийската низина на 12 км. югозападно от град Пловдив, на надморска височина 163 м. Площта на селото е 1689,3 ха. Населението наброява 1273 души. Има автобусна линия до град Пловдив и ж.п. транспорт по линията Пловдив-Панагюрище.

По най-ранни документирани сведения село Бенковски е създадено около 1576 г. под името Мързян. Според преданията е старо тракийско селище, за което свидетелстват множеството тракийски могили, някои от които съществуват и до днес.

През 1939 г. селото е преименувано на Бенковски, както се е казвала ж.п. гарата, построена на 12.12.1933 г. (тогава е открита линията Пловдив-Панагюрище). Било е център на Община с три съставни села – Бенковски, Радиново и Войсил.

Местната църква – „Св. Троица” е построена в двора на училището през 1880 г. Заради ценните стенописи и иконостаса е обявена за паметник на културата с писмо на Националния институт на паметниците на културата от 19.07.1974 г. и писмо на Света пловдивска метрополия от 03.03.1975 г. Купела за Светото кръщение с дата 1856 г. показва, че религиозен живот е имало и по време на робството.

Първото училището в село Бенковски е построено преди Освобождението. През 1929 г. е построена нова сграда за учениците до четвърти клас. През 1939 г. е открита и сградата на основното училище  – „Георги Бенковски” –  средищно училище, в което учат децата от селата Бенковски, Радиново и Войсил.

Читалището – първоначално „Небосклон”, а в последствие „Васил Левски” – е създадено на 28.01.1930 г. Настоящата сграда на читалището е построена през 1959 г. С разнообразните си форми на дейност то съхранява и предава на поколенията българска самобитност, духовност, любов към изкуството и културните ценности.

Бележити личности на село Бенковски са братя Христо и Георги Търневи (потомци на род Шишкови), съратници на Левски, Бенковски и Волов. По случай 120 години от Априлското въстание през 1996 г. потомците на братя Търневи от Шишковия и Търнев род със съдействието на кметството построяват чешма-паметник до автобусната спирка за град Пловдив.

Северно от селото се намира селскостопанско летище, на което до 1990 г. е базиран пловдивският отряд на селскостопанската авиация.